ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Dr. Tim Motis

Event: ECHO International Agriculture Conference 2016 (2017-01-19)

Dr. Motis presented an overview of the use of tropical legumes as green manure/cover crops. Drawing on findings from ECHO research, this talk will cover 1) benefits of legumes, 2) basic characteristics and growth requirements of some commonly grown legumes, and 3) ways to integrate these into smallholder farming systems. Some initial information will be presented via PowerPoint, followed by a farm walk to take a look at legumes being grown at ECHO.