ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://wssa.net/

The Weed Science Society of America, a non-profit professional society, promotes research, education, and extension outreach activities related to weeds; provides science-based information to the public and policy makers; and fosters awareness of weeds and their impacts on managed and natural ecosystems.

Weeds and invasive plants impact the world around us and our daily lives. They can reduce crop yields, choke waterways, trigger allergies, disrupt the natural habitats of plants and animals, create fire and safety hazards, and reduce aesthetic and property values. These are just a few of the environmental impacts caused by weeds.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Weeds Weed Control

Collections