ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Abram Bicksler

Event: 2017 ECHO Asia Nepal Agriculture & Community Development Workshop (2017-05-23)

This instruction manual is for the "blue barrel" water filtration system producing up to 300 liters of water per day.