ဤအရာ Article သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

cup rice   

3

cups milk  

 

  cinnamon  

1

tsp vanilla  

1

cup brown sugar  

50

gram margarine  

100

gram raisins  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Add cinnamon.
  2. Add rice to milk once boiling.
  3. When rice is done add margarine, sugar and vanilla.
  4. Pour rice into bowl.
  5. Sprinkle cinnamon on top with raisins.

 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Rice