ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/compost-ri...-rice-straw

Access Agriculture Training Video

Small scale farmers can struggle to keep their soil healthy, and often resort to buying fertilisers to improve their yield, but with a bit of extra work to make compost, yield can be increased naturally and the soil improved year by year. To turn your rice straw into compost, requires a series of steps that control and accelerate the decomposition by microorganisms. With the right conditions, your compost will be ready in 4 months.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Burmese   Dioula   English  French   Mooré   Telugu