ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.growables.org/information/Tr.../jaboticaba.htm

Growables

Origin
Jaboticaba is native to Brazil to the hillside regions around Rio de Janeiro and Minas Gerais. 9

Description
The names jaboticaba, jabbuticaba, and yabuticaba are often used to describe four similar species of Myrciaria. 1

The jaboticaba ranks as one of the most desirable species for dooryard planting, surpassing citrus in many respects. It is a sensational landscape spedimen, with peeling bark (Fig. 29) and a dense crown of lacy foliage. The fruit deserves equal praise. Aficionados consider the flavor to be the finest of any berry-type fruit. The tree bears profusely and repeatedly. The jaboticaba is highly recommended for planting in south florida and protected areas of central Florida. 6

Its habit of producing the fruit directly upon the trunk and larger limbs, together with the unusual beauty of its symmetrical and umbrageous head of pale green foliage, makes this a peculiarly striking tree. 12


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Joboticaba Myrciaria cauliflora

Collections