ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

New 2016 edition based on the LEGS Handbook 2nd edition

This Evaluation Tool can assist organizations to evaluate how LEGS was used during a project - in other words, to what extent did a project follow the LEGS core standards, and the specific standards for different technical interventions (destocking, veterinary support, ensuring feed supplies, provision of water, livestock shelter and settlement, and provision of livestock)? The Evaluation Tool has two main components:

  • Evaluation Indicators
  • A simple scoring of indicators