ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This Agrodok covers a number of subjects which arise if you yourself, or people you work with, are considering keeping ducks. The aim is to give practical advice on small-scale duck keeping for those who work directly with small-scale farmers. A theoretical background is given in order that users of this book are able to develop the most suitable practices for their particular situation.

Version 2, 2004