ဤအရာ Video သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

A group conversation with Roland Bunch about GMCCs that might be used in highland areas. For other presentations during the ECHO East Africa Highlands Symposium: http://edn.link/t4wnhf