ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.sciencedirect.com/science/arti...191241730127X

Abstract, Global Food Security, 2018

Highlights

  • Nutrition-sensitive agricultural programs (NSAP) improve a variety of nutrition outcomes in both mothers and children.
  • They are more effective when they include nutrition and health behavior chance communication (BCC) and women’s empowerment interventions.
  • Greater impacts on child nutritional status are achieved when programs incorporate health and water, sanitation and hygiene interventions and micronutrient-fortified products.
  • NSAP should focus on improving access and consumption of high-quality diets for all household members rather than on reducing childhood stunting.
  • Contextual, cultural, economic, and food environment factors (including markets) need to be taken into account when designing and implementing NSAP.
  • There are still important knowledge gaps to be filled including questions of sustainability, scale-up and cost-effectiveness of NSAP.