ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Boonsong Thansrithong, ECHO Asia

Event: 2016 Myanmar Workshop (2016-02-02)

In this talk Boonsong presents two appropriate techniques for sustainable land use: foundations for farming (a method of conservation agriculture) and gasifier stoves (which help produce biochar that can be used as a soil amendment). Boonsong gives step-by-step principles and methods for each.