ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Français (fr), Español (es),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.feedipedia.org/content/fao-r...ool-dairy-cows

The FAO Ration Formulation Tool for dairy cows calculates least-cost rations for dairy cows using locally available resources. It has been specifically designed for techinicians looking for a simple and easy to use formulation tool. Meeting the nutrient requirements of dairy animals using a balanced diet is vital for enhancing animal production, health and welfare, and farm profitability. It is also helpful for reducing adverse effects of livestock rearing to the environment.