ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Root, Seeds, Pods, Leaves, Vegetable

A herb. It is an upright hairy bean plant which can be 1 m tall. It has many branches. The leaves have 3 leaflets and are dark green. The leaves are on long leaf stalks. There are oval stipules at the base of the leaf. Flowers are pale yellow and small. They occur in bunches of 10-20 on the ends of long hairy flower stalks. Pods are black and straight. They do not have a beak. Pods contain 10-20 seeds which are usually green or golden yellow. They are smaller than black gram. The beans can be black. They have a flat white hilum. There are 2,000 varieties.