ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.irjes.com/Papers/vol4-issu...ssue4/E442935.pdf

Abstract, International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), 2015

Solar drying is one of the application of solar energy. Drying means moisture removal from the product. Drying is helpful in preserving food product for long time; it prevent product from contamination. Direct solar drying, indirect solar drying, and mixed mode solar drying these are different solar drying methods. Primarily open to the sun or direct sun drying technique is used. However, it has some disadvantages. These disadvantages can be eliminated by indirect type of dryer which is used for drying products as application of solar energy. In this paper, we studied the different technique of drying and various modes of solar drying.

Keywords:- Direct type solar dryer, Indirect type solar dryer, Natural circulation solar dryer, Forced circulation solar dryer.


Collections