ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.accessagriculture.org/rotary-weeder

Access Agriculture Training Video

Effective weed management can increase yields by more than 50%, but usually takes a lot of time. As a farmer it is therefore worthwhile investing in labour-saving weed management tools. In this video you can learn how to control weeds in lowland rice using the rotary weeder.

 

Available languages

Dagbani   English   French   Kiswahili   Portuguese