ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.ccsenet.org/journal/index.p.../0/0/39373/40208

Abstract, Journal of Agricultural Science, 2019

The productivity of citrus plants has not reached its maximum potential due to the action of several factors that directly affect agricultural profitability. Among these factors, weed interference has a great importance since it causes a reduction in crop productivity. The aim of this study was to assess the effect of different cover crops on suppression of weeds in an orange orchard. The research was conducted in a commercial orange production area located in Rio Preto da Eva, AM, Brazil. The experimental design was a randomized block design with six treatments and four replications. Treatments were control, millet, jack bean, forage turnip, brachiaria, millet + jack bean. The evaluated characteristics were weed density, soil cover percentage, total weed dry matter, total cover plant dry matter and growth indices (leaf area index, leaf area ratio, and specific leaf area). Cover plants provided a good dry matter production and had a suppressive effect on weed growth, except for forage turnip. Brachiaria and jack bean presented the highest values of leaf area index and leaf area ratio.

Keywords: brachiaria, Citrus sinensis (L.) Osbeck, jack bean, millet, forage turnip


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Jackbean Millet Weed Control