ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.treesthatfeed.org/programs/edu...s/solardryer/

Drying can be expensive.  Fuel is expensive and the cost of electricity in many countries is prohibitive. And yet sunshine is in abundance where tropical fruit grow.  Solar drying makes so much sense, both economic and environmentally.

Solar drying by the way is NOT photovoltaic. We don’t try to convert the sun’s heat into electricity, store it and then convert it back to heat!  That would be very inefficient!  We trap the sun’s heat and funnel it over the fruit directly in a safe, hygenic, inexpensive way.

You could just spread fruit out in the sun to dry. But better, more hygenic, TTFF has designed and tested a hybrid solar dryer, and it works well! 

Then here’s a link to an assembly guide.

Second, here’s a link to TTFF instructions.

Third, a complete parts list.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

TIFF Solar Dryers Appropriate Techno...