ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.zotero.org/groups/348525/c...tionKey/RKBZCNID

Conservation agriculture is largely the product of the collective efforts of a number of previous agricultural movements, including no-till agriculture, agroforestry, green manures/cover crops, direct planting/seeding, integrated pest management, and conservation tillage among many others. Yet CA is distinct from each of these so-called agricultural packages, even as it draws upon many of their core principles. This is because CA uses many of the available technologies in unison, resulting in something many believe to be much greater than the "sum of its parts."


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Conservation Agric...