ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  • Peruvian peasants are proud to share their knowledge
  • Experimentation by Thai farmers raises their self-confidence
  • You cannot fix indigenous knowlege
  • Traditional Indian agriculture
  • Andean agriculture
  • Culturally significant pest control
  • Working with local knowlege in range and livestock development
  • Learning from dryland farmers
  • Indian peasants 
  • Vetiver grass