ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.fao.org/urban-agriculture/en

The rapid growth of cities in the developing world is placing enormous demands on urban food supply systems.

Agriculture – including horticulture, livestock, fisheries, forestry, and fodder and milk production – is increasingly spreading to towns and cities. Urban agriculture provides fresh food, generates employment, recycles urban wastes, creates greenbelts, and strengthens cities’ resilience to climate change.