ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit

A small evergreen tree. It has spines. It grows 3-4 m high. The leaves are thin and slightly leathery. They are smooth, and shiny on the upper surface. They are 4-8 cm long. The leaf stalk is 2-4 cm long and has wings. The flowers can occur singly or in small groups in the axils of leaves. The fruit are round and have a thin skin. The fruit has segments that separate easily and a skin that is easily removed. They do not have seeds.