ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.biochar-journal.org/en/

We seek to spark innovative research to find economically and environmentally responsible uses for biochar. We seek to bring scientific content to life in a manner that inspires academics and non-specialists alike. Although we use certain elements common to scientific publications such as peer review and references, we do not aspire to be an academic journal. We use these standards as we want our readers to be confident that what is written in the Biochar Journal is based on sound science and practicality.  In the same way that we are not an academic publication, neither are we an industry journal although we hope that industry and entrepreneurial people find inspiration and ideas for new products and successful models for biochar deployment.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal Biochar