ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.appropedia.org/Welcome_to_Appropedia

Appropedia is the site for collaborative solutions in sustainabilitypoverty reduction and international development through the use of sound principles and appropriate technology and the sharing of wisdom and project information. It is a wiki, a type of website which allows anyone to add, remove, or edit content. Registration is encouraged but not required for contributors.

Appropedia has been described as an "appropriate technology wiki," but it is much broader than that - it is a green living wiki and a wiki for all matters of international development and aid. Appropedia is an open site for stakeholders to come together to find, create and improve scalable and adaptable solutions. This can include sharing information and collaborating with others on how we can lighten our ecological footprint and live in harmony with nature and our environment in developed countries, or discuss eg low cost technologies for use in the developing world. A key aim of Appropedia is to provide this information, to support sustainable choices - sharing knowledge to build rich, sustainable lives. For more about our motivation, see Appropedia:Mission.

Appropedia began in April of 2006. In the earliest stages it was a collaboration between passionate people from the United States and Australia, and quickly expanded to become a global project.