ဤအရာ Book သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

See also: Readings in Farming Systems Research and Development. 

Edited by W. W. Shaner; P. F. Philipp; W. R. Schmehl.  

Boulder, CO : Westview Press, 1981. 

A Consortium for International Development Study 

630 SHA in ECHO library

Publication Details

  • Publisher: Westview Press
  • ISBN-10: 086531425
  • ISBN-13: 978-0865314252
  • Dewey Decimal: 338.109
  • ECHO Library: 338.109 SHA

Purchase