ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.scialert.net/fulltext/.../fulltext/

Abstract - International Journal of Botany, 2010

Vegetative propagation techniques are increasingly being applied to the domestication of tropical tree species as a means of producing planting stock and capturing genetic variation. However, the level of knowledge of cost-effective for vegetative propagation is not common and has slowed down domestication many of tree species. The current scenario of rapid climate changes and increasing land degradation in many tropical cormtries, certain multi-pwpose tree species are becoming rare and threatened with local extinction. Thus, knowledge and efforts to develop low-cost vegetative propagation technologies to the people are necessary. In this study viable alternatives and potential factors to simplify various operations and reduce the costs in vegetative propagation for both micropropagation and macropropagation are reviewed. Viable alternatives and potential factors should be opted to lower the cost of vegetative propagation without compromising the quality of the propagules and plants