ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Français (fr), Español (es),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/making-ver...compost-bed

Access Agriculture Training Video

With empty fertilizer bags you can sew a container. Place layers of decomposable material in the container and water it. Put the earthworms in after one week. Cover the top of the bed with gunny bags and water it regularly. Make sure the compost is shaded from direct sunlight.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Bemba   Burmese   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   Fon   French   Kinyarwanda / Kirundi   Kiswahili   Marathi   Spanish   Tumbuka