ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.accessagriculture.org/grow-row-row

Access Agriculture Training Video

Farmers in northern Nigeria are changing the way they intercrop their sorghum and millet with cowpea. By planting both crops at higher densities and in separate rows, and by applying some organic and mineral fertilizer, they harvest more and reduce damage by the parasitic weed striga. It is one of the strategies of integrated striga and soil fertility management.

 

Available languages

Amharic   Arabic   Ateso   Bambara   Bariba   Bemba   Bomu   Buli   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   Dagaare   Dagbani   Dendi   English   Frafra   French   Gonja   Gourmantche   Hausa   Kikuyu   Kiswahili   Kusaal   Luganda   Luo (Uganda)   Mooré   Nago   Oromo   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Portuguese   Sisaala   Tumbuka   Wolof    Zarma