ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Useful Management Practices for Smallholders in Tropical Africa

This Agrodok on lowland rice is primarily meant for smallholders in tropical Africa, because the advocated cultivation and processing practices reflect the main circumstances encountered by rice farmers on this continent. The aim of this Agrodok is to inform extension workers and smallholder rice farmers in tropical Africa about current views concerning efficient, profitable and sustainable lowland rice farming and rice processing.

Lowland rice cultivation is practised on about half of the total rice area in tropical Africa. On the other half upland rice cultivation is practised. Deep-water rice cultivation occupies only a very small part of the total rice area.

Version 1, 2014