ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Leaf Bud, Seeds, Gel, Flowers

A perennial succulent plant 80 cm high. It spreads to 1 m wide. It develops suckers. The leaves form a rosette or ring just above the ground. They are fleshy and long. They are curved outwards or rounded underneath. They taper to a blunt point. They are smooth and pale green. There are white blotches on the leaves and prickles along the edges. The flowers are yellow or orange. They are 25-30 mm long. They hang down. The fruit is a capsule with angular seeds.