ဤအရာ Article သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

3

lbs kid(goat)  

½

cup oil  

2

  onions finely chopped

1

tbsp garlic crushed

1

cup (large) “chichi de jora” or half cup of wine  

 

  salt, pepper cumin seed  

6

  yellow potatoes peeled

1

tbsp coriander ground

1

tsp paprika  

1

tbsp chili (Inca’s food yellow hot pepper sauce.  

1

cup peas  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Mix salt, pepper, paprika and chili with the “chichi de jora” red wine.
  2. Cut the kid into pieces and put them to marinate in this mixture.
  3. In the oil fry onion, garlic and coriander, then add pieces of kid and the marinate.
  4. Add the peas and simmer until the kid is tender.
  5. Add the potatoes cut in halves.
  6. Cook slowly until they are done.
  7. Serve with rice and canary beans.

 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Goat