ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

  1. 2017-11-15
  2. Florida State Hort Society, 2006 The wedge grafting technique is described in detail for students, nursery growers and technologists.
  3. This is one of the most popular fruits of the tropics, the plant is widely cultivated in suitable climates around the world, both commercially and in gardens, for its edible fruit and also as an ornamental. The plant also has a range of local medicinal uses and supplies dyes, oil and a useful...
  4. Rambutan, Nephelium lappaceum, is medium-sized tree growing only about 9 - 15 m in height with a straight bole that is usually around 40 - 60 cm in diameter. It is evergreen and has an open, spreading crown. One of the most popular fruit tree worldwide, Rambutan is named as such for the hairy...
  5. 2019-03-20 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of the Philippines. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are...
  6. Edible Portion: Fruit, Seeds A medium sized tree up to 12-25 m high. It keeps its leaves throughout the year. Trees spread to 6 m wide. The leaves arealternate with leaflets opposite along the stalk. There are 5-7 pairs of leaflets. Each leaflet can be 20 cm long by 8 cm wide.The leaflet stalks...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Rambutan


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about Rambutan

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Nephelium lappaceum