ဤအရာ Presentation သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 

Presented By: Stacy Reader

Event: West Africa Anglophone Forum 2015 (2015-03-26)

Understanding the structure of plants and how they interact with their environment proves to be very important and helpful in overcoming agricultural challenges from drought to pests and from climate change to introducing new plant varieties. In this workshop, participants will gain valuable understanding of plants and some of the implications of this understanding for successful agricultural practices.

Stacy Reader has just completed her 14 month Internship at ECHO-Florida where she managed the “lowlands” zone and shared responsibilities for the Seed Bank and ECHO’s pigs. Ms. Reader is from Pittsburg and graduated from Boston College in 2013 with a major in Biology and a minor in International Studies.

While in college she managed the campus greenhouse for the Biology Department and was a Teaching Assistant for several ecology courses. She did two independent research projects in college, one on Switchgrass and one on connections between Monarch caterpillars, Mycorrhizal Fungi and Milkweed. Stacy has traveled or taught in Uganda, Rwanda, and Burkina Faso.