ဤအရာ Book သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

The purpose of this study is to look at 4 aspects of the poultry industry.  The study of the environment, mainly air temperature, and its affect on egg production and mortality rate among layers as well as chicks, the study of feed utililization by chicks and by layers, the study of egg production levels at different periods of the year and at different stages of the bird'ls life, the study of mortality rate among chicks and layers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Publication Details

  • Dewey Decimal: 636.5
  • ECHO Library: 636.5 RUW

တက်(ဂ)(Tagged)များ

On-Farm Research Poultry Feed Poultry