ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Shoots, Rhizomes, Root

A thick walled tufted bamboo. It grows to about 20 m tall. It is almost un-branched near the base but branches higher up. The nodes are slightly thickened. The internodes are 40-65 cm long and 5-10 cm wide. They have a white ring around the node. They are grey-green at maturity. The culm sheath is 10-25 cm long and 15-25 cm wide. The leaves have leaf stalks. The leaves are 15-25 cm long and 2-4 cm wide. They are narrow and sword shaped. They are hairy underneath. Young shoots are green with yellow stripes. Plants may take 25-40 years to flower.