ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

http://www.worldbamboo.net/mission/our-mission

The World Bamboo Organization is a diverse group consisting of individual people, commercial businesses, non-profit associations, institutions, and allied trade corporations that all share a common interest = BAMBOO. The purpose of the WBO is to improve and promote this common interest, as well as the conditions affecting, and the industry surrounding, this common interest. We are dedicated to promoting the use of bamboo and bamboo products for the sake of the environment and economy.

We are a United States tax-exempt trade association (U.S. 501-c6, est. 2005) formed to facilitate the exchange of information from around the world on the environmental, socioeconomic, biological, and cultural aspects of bamboo. By bringing together local and regional bamboo people and creating mechanisms for global communications, the WBO’s goal is to facilitate the development of new partnerships and alliances to advance the causes of bamboo and furthering the efforts of bamboo practitioners worldwide. We play a crucial networking role by connecting people for useful collaborations on all things related to bamboo.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Bamboo

Collections