ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Français (fr), Português (pt), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Agromisa would like to stress from the start that use of chemical pesticides should be completely avoided wherever possible. All options for using alternative, non-chemical methods of crop protection should be explored first. Only if none of these are possible should chemical control be considered as a last resort.

It can be very difficult for an individual farmer or advisor in the field to gain a clear understanding of all the aspects of pesticide use. This Agrodok defines principles of correct and effective application for user, environment and consumer of the harvested product. Risks of human poisoning and risks of environmental damage can be minimized if everyone involved in the trade, distribution and application of pesticides knows how to handle and apply them safely.

Version 2, 2007


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Pesticides Pesticide Application Agrodok