ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Can biochar replace perlite in seedling mix?

  • Perlite is light weight, sterile, porous, increases drainage, improves aeration, and helps to keep soil unsaturated and un-compacted.
  • Bio-Char is light-weight, sterile, porous, and holds water without getting saturated, giving it the potential to function like perlite. Bio-char is even more similar to perlite’s counter part “vermiculite” when part of a soil mix.
  • Biochar replacing perlite would address the need for a seedling soil mix for the small scale farmer that is low cost, widely accessible, non-toxic and does not compact or upheave.

Leah Hagen; Sue Klein
HEART Institute: 13895 Hwy 27 Lake Wales FL, 33859


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biochar