ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.sciencedaily.com/releases/201...201115554.htm

ScienceDaily, 2018

Penn State

An agricultural system that combines trees with crops and livestock on the same plot of land, agroforestry is especially popular in developing countries because it allows small shareholder farmers -- who have little land available to them -- to maximize their resources. They can plant vegetable and grain crops around trees that produce fruit, nuts and wood for cooking fires, and the trees provide shade for animals that provide milk and meat.

The researchers analyzed data from 53 published studies around the world that tracked changes in soil organic carbon after land conversion from forest to crop cultivation and pasture-grassland to agroforestry. While forests sequester about 25 percent more carbon than any other land use, agroforestry, on average, stores markedly more carbon than agriculture.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Agroforestry