ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://www.springer.com/journal/11130

Plant Foods for Human Nutrition (formerly Qualitas Plantarum) is an international journal presenting reports of original research and critical reviews concerned with the improvement and evaluation of the nutritional quality of plant foods for humans, as they are influenced by:

Biotechnology, including molecular biology and genetic engineering
Food science and technology
Functional, nutraceutical or pharma foods
Other nutrients and non-nutrients inherent in plant foods


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal