ဤအရာ Event သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: ไทย (th), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  
November 26, 2021 08:30 - November 26, 2021 13:00
ECHO Asia Small Farm Resource Center, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

Event Contact:

Hanni Oppel (echoasia@echocommunity.org)


Learn the Principles of the "System of Rice Intensification" (SRI) and get hands on experience harvesting and threshing rice!

SRI Workshop Nov21

SRI Workshop THAI Nov21


နယ်ပယ်ဒေသ

Asia