ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Español (es), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/growing-lu...out-disease

Access Agriculture Training Video

Lupin can be grown in high or cold areas. Lupin is healthy food, rich in proteins, and good for the soil. In this video, farmers in Bolivia show how to keep your field free from anthracnose disease.

 

Available languages

Arabic   Aymara   English   French   Quechua   Spanish