ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

afsic.nal.usda.gov/aquaculture-a...illess-farming

Aquaculture, hydroponics, aquaponics, aeroponics, and even vertical farming are emerging production technologies that do not use soil as a medium.