ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Português (pt), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/composting...beat-striga

Access Agriculture Training Video

Compost is more powerful than manure. What is less known is that the micro-organisms in compost attack striga seeds in the soil. Compost also decreases the amount of striga that will sprout, and reduces its negative effect on cereal crops. Let us look at how farmers in northeast Mali make compost as one of the strategies of integrated striga and soil fertility management.

 

 

Available languages

Amharic   Arabic   Bambara   Bariba   Bomu   Buli   Chichewa / Nyanja   Dagaare   Dagbani   Dendi   English   Fon   Frafra   French   Gonja   Hausa   Kikuyu   Kiswahili   Kusaal   Luo (Uganda)   Mooré   Nago   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Portuguese   Sisaala   Wolof   Zarma