ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Fruit, Herb, Spice, Flowers

A small evergreen tree with short spines. It grows to 7 m high and spreads to 3 m across. It branches freely. Young branches are often reddish. Leaves are about 5-12 cm long. They are green and drawn out to a point, with notched edges. The leaf stalk is usually not winged. The leaves do not have much of a scent. The flowers are white, with 5 petals and have a strong sweet smell. They are 4-5 cm across. The fruit is oval shaped and with a knob at the end. Fruit can be 7-15 cm long. The skin is fairly thin, rough and light yellow. The flesh is sour and the seeds are oval.