ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible portion: Leaves

A tree. It grows 5-25 m tall. The branches are 4 angled. The tips have a brown coating. The leaf stalk is 1-5 cm long and has a channel along it and is slightly hairy. The leaf blade is oval and 13-26 cm long by 6-14 cm wide. It is slightly hairy underneath. The flowers are in a loosely branched group at the ends of branches. This is 3-8 cm long by 2-3 cm wide. The fruit capsule is 17 -20 mm long by 6-7 mm wide. It has silky hairs. The seeds are 3-4 mm across.

It is a tropical plant