ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://academic.oup.com/heapro

Health Promotion International contains refereed original articles, reviews, and debate articles on major themes and innovations in the health promotion field. In line with the remits of the series of global conferences on health promotion the journal expressly invites contributions from sectors beyond health. These may include education, employment, government, the media, industry, environmental agencies, and community networks. As the thought journal of the international health promotion movement we seek in particular theoretical, methodological and activist advances to the field. Thus, the journal provides a unique focal point for articles of high quality that describe not only theories and concepts, research projects and policy formulation, but also planned and spontaneous activities, organizational change, as well as social and environmental development. 


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Journal

Collections