ဤအရာ Publication Issue သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Edible Portion: Seeds, Cereal, Seeds - Tea

An erect annual grass. It grows 80-120 cm tall. The nodes are solid and the internodes are hollow. The leaves are narrow.  There are 5-10 leaves. They are produced alternately on opposite sides of the stem at the nodes. The leaves are narrowly sword shaped and 5-40 cm long by 0.5-1.5 cm wide. The flowers are greenish. Flowers have long awns. The fruit is a grain. It is oval and narrow. There are a range of named cultivated varieties.