ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

https://afsafrica.org/case-studies-agroecology/

AFSA’s collection of case studies shows how agroecology benefits Africa in terms of food security, nutrition, poverty reduction, climate change adaptation and mitigation, biodiversity conservation, cultural sensitivity, democracy, and value for money.

Agroecology works in harmony with nature. It builds on traditional agricultural practices using research, technology and indigenous knowledge, while ensuring that farmers are in control of all aspects of food production.

With agroecology, African farmers produce abundant healthy food sustainably.