ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), English (en), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/managing-o...on-diseases

Access Agriculture Training Video

Onions grow well under many different conditions, but when grown in the rainy season onions have a greater chance of getting sick. Onion diseases can make the leaves fold and reduce your yield. Diseases can spread with soil, seed or infested crop residues.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Bariba   Dagbani   Dendi   English   Ewe   Fon   French   Hausa   Hindi   Kiswahili   Kusaal   Mina   Tamil   Twi   Yoruba