ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: বাংলা (bn), हिन्दी भाषा (hi), Français (fr), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

www.accessagriculture.org/floating-v...ble-gardens

Access Agriculture Training Video

As our land remains under water during the rainy season, our ancestors were already thinking of ways to produce crops in order to survive. They invented the floating garden by using crop residues. We do not need any chemical fertilizers or pesticides, because the floating bed is fertile by nature.

 

Available languages

Bangla   English   French   Hindi